O řešení

Díky Identity a Access management platformě VERIFIA budete mít jeden identitní prostor ke správě a řízení interních uživatelů, externích spolupracovníků, ale i privilegovaných účtů

Efektivní řízení identit

Přehledná a především aktuální evidence přístupů a oprávnění uživatelů ve vašich systémech

Zvýšení bezpečnosti

Díky řízení a monitoringu privilegovaných účtů budete mít velmi detailní přehled, kdo přistupuje do vašeho prostředí a k zadním vrátkům vašich aplikací a jaké operace zde provádí.

Automatizované řešení

Pomocí automatizaci ušetříte náklady, které byly až dosud spojené se zdlouhavým a občas i zbytečným nastavování uživatelských práv.

Identity pod kontrolou

Audit a reporting všech změn, nastavení oprávnění ve správě identit a jejich oprávnění

Identity Management systém

IDM pro řízení životního cyklu identit. Systém automatizuje řízení identit, nastavuje pravidla schvalovací workflow a audituje veškeré změny a nastavení. Platforma rovněž obsahuje uživatelskou samoobsluhu pro reset hesla, zadávání a schvalování požadavku o přístup nebo oprávnění. Přes architekturu konektorů jsou spravovány identitní profily v připojených systémech, řízena a auditována konzistence dat.

Access Management systém

AM systém pro řízení autentizace. Systém poskytuje napojeným aplikacím službu centrální a více faktorové autentizace a SSO s napojením na dostupné poskytovatele identit jako NIA, BankID, Office 365, Google, Facebook, JIP, Datové schránky, a další.

Privileged Identity and Access Management systém

P(IM/AM) systém pro řízení privilegovaných účtů (administrátorský, servisní, dodavatelský, externí, aplikační, atd.). Systém spravuje, audituje veškeré přístupy a oprávnění uživatelů k privilegovaným účtům. Ke zdrojům organizace se vždy přistupuje přes prostředníka (Privileged Access Workstation) a veškeré relace privilegovaných uživatelů jsou nahrávány ve formě videa, záznamu provedených operací a zaznamenaných obrazovek.

V minulosti jsme se potýkaly s problematikou decentralizovaného přístupu k identitám. Nyní máme díky platformě Verifia automatizovaný a centralizovaný systém pro správu uživatelů a jejich rolí.
Psychiatrická nemocnice v Opavě

Nacenění

Zjistěte cenu řešení na základě konkrétních požadavků

Vyzkoušej si VERIFIA již dnes